Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

po polsku

Publications

(selection)

Scientific
Popular-scientific
Popular
Interviews
Films

Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach

Rocznik Muzeum w Gliwicach tom 23

Encyklopedia Piekar Śląskich

Historia Górnego Śląska

Śląskie zamki i pałace Donnersmarcków. Schlesische Schlösser der Donnersmarcks

Rocznik Muzeum w Gliwicach tom 23

Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską

Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce

Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali - II Edition

Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa. t. 1

Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji

Die Tiele-Wincklers. Eine oberschlesische Kohl- und Stahlaristokratie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

Bytomski słownik biograficzny

Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu

Herbarz bytomski

Sławni na tarnogórskiej ziemi

Zamki i pałace Donnersmarcków. Schlösser der Donnersmarcks

Herb i barwy Tarnowskich Gór

Herb i barwy Powiatu Tarnogórskiego

Zamki i pałace Donnersmarcków

Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej. Zeszyt 2

Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej

Lekcje z Historii

Top

Scientific:

 • The Hohenlohe Family - in Europe, in Silesia, and in Katowice (Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach), Tarnowskie Góry 2012,
  -
  (about book - polish)
 • Genealogy of the family von Wrochem (Rodowód wrochemów), in: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXIII, Gliwice 2011
 • The Encyclopaedia of Piekary Śląskie (Encyklopedia Piekar Śląskich), joint work edited by G. Grzegorek, Piekary Śląskie 2011 – biograms of the Henckel von Donnersmarck family (pp. 151-154)
  - information about the book on the website of the publishing house Wydawnictwo Prasa i Książka
 • The History of the Upper Silesia (Historia Górnego Śląska), edited by J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011:
  - „Annexes” – Dukes („Aneksy” – Książęta) (co-author: J. Sperka);
  - „Annexes” – Prefects („Aneksy”- Starostowie);
  (information at the website of the House for Polish and German Cooperation)
 • Das Haus Schaffgotsch. Geschichte eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis in die Neuzeit (german), in: „Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte”, Jg. 59 (2011), Heft 1
 • Genealogy of the family von Groeling. A draft of the history (Rodowód von Groelingów. Zarys dziejów), in: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXII, Gliwice 2010
 • The family Mieroszewski. Between Silesia and Little Poland ( Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską), Tarnowskie Góry 2010
  - (about book - polish)
 • Meetings of the Tiele-Wincklers with the Poles (Spotkania Tiele-Wincklerów z Polakami), in: „Wkład ewangelików w obronę polskości w Katowicach i na Górnym Śląsku w latach 1919-1939”, p. red. J. Szturca, Katowice 2009
  - the promotional event in Katowice
 • The Schaffgotschs. Changeable history of Silesian aristocracy (Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie), Tarnowskie Góry 2009
  - (about book - german)
 • The Tiele-Wincklers. Aristocracy of coal and steel (Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali), Tarnowskie Góry 2009 - II Edition (foreword: prof. dr hab. St. S. Nicieja)
  - (about book - polish)
 • Biographical Dictionary of Chorzów. New Edition, Part 1, (Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa. t. 1), collective work edited by Zbigniew Kapała, Muzeum w Chorzowie 2007 - biogram of Carl Lazarus Henckel von Donnersmarck (p. 142-143)
 • The Schaffgotschs. Changeable history of Silesian aristocracy (Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji), Bytom 2007
  - (about book - polish)
 • The Tiele-Wincklers. Aristocracy of coal and steel (Die Tiele-Wincklers. Eine oberschlesische Kohl- und Stahlaristokratie), Tarnowskie Góry – Kiel 2007 (foreword: prof. dr hab. St. S. Nicieja)
  - (about book - german)
 • The family von Tiele-Winckler – a draft of the history (Rodzina von Tiele-Winckler - zarys dziejów), in „Mother Eve of Miechowice” („Matka Ewa z Miechowic”) edited by J. Szturc, Katowice 2006
 • The Tiele-Wincklers. Aristocracy of coal and steel (Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali), Bytom 2006 (foreword: prof. dr hab. St. S. Nicieja)
  - (about book - polish)
 • The family von Tiele-Winckler – a draft of the history (Rodzina von Tiele-Winckler - zarys dziejów), in: „Ziemia Śląska”, t. 6, Katowice 2005
 • Biographical Dictionary of Bytom , (Bytomski Słownik Biograficzny), collective work edited by J. Drabina, Bytom 2004 - biograms of the Henckel von Donnersmarcks (p. 75-88) and Hohenzollerns (p. 91-96)
  - (about book - polish on Website of Towarzystwo Miłośników Bytomia)
 • The Henckel von Donnersmarcks. The family’s career and fortune (Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu), Bytom 2003
  - (about book - polish)
  - Articles about the book:
 • Armorial of Bytom (Herbarz Bytomski), Bytom 2003 (co-authors: P. Nadolski, D. Woźnicki)
  - (about book - polish)
 • Crest and colours of Poviat of Tarnowskie Góry (Herb i barwy Powiatu Tarnogórskiego), Tarnowskie Góry 2002 (co-author: D. Woźnicki)
  - (about book - polish)
 • Crest and colours of Tarnowskie Góry (Herb i barwy Tarnowskich Gór), Tarnowskie Góry 2002 (co-author: D. Woźnicki; foreword: prof. St. K. Kuczyński)
  - (about book - polish)
 • The Winclers. Their history and fortune (Wincklerowie. Ich dzieje i fortuna), in: „136 anniversary of obtaining municipal rights by Katowice” („Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich”), ", edited by prof. A. Barciak, Katowice 2002
 • Armorial of Radzionków (Herbarz Radzionkowa), in: „The history of Radzionków” („Dzieje Radzionkowa”), Radzionków 2002 (co-author: D. Woźnicki)
 • Genealogy of the dukes of Racibórz from the familie von Hesses and von Hohenlohe (Rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe), in:  „ Cistercian monastery in Rudy in the Upper Silesia” („Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku”), edited by L. Kajzer, Katowice 2001
 • Participation of craftsmanship in the economy of the city of Tarnowskie Góry In the first half of 18th century (Udział rzemiosła w gospodarce Tarnowskich Gór w pierwszej poł. XVIII w.), in:  „The history of Tarnowskie Góry and its mining industry. Materials for a historical session” („Historia Tarnowskich Gór oraz górnictwa tarnogórskiego. Materiały sesji historycznej”), Tarnowskie Góry 2001
 • Crests of Bibiela, Brynica, Żyglin and Żyglinek - quarters of the Town of Miasteczko Śląskie (Godła Bibieli, Brynicy, Żyglina i Żyglinka, sołectw-dzielnic miasta Miasteczko Śląskie), Tarnowskie Góry-Miasteczko Śląskie 2000 (co-author: D. Woźnicki)
 • Spis beginnings of the Silesian Donnersmarcks (Spiskie początki śląskich Donnersmarcków); in:  „Contributions to the heraldry and genealogy of Silesian nobility” („Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej”), vol. II, edited by D. Woźnicki, Tarnowskie Góry 1999
  - (about book - polish)
 • The Donnersmarcks and stereotypes about industrial moguls of the Upper Silesia (Donnersmarckowie a stereotypy górnośląskich magnatów przemysłowych), in:  „About myths and truths of Polish society and state In the modern era. Remarks and scientific stipulations” („O mitach i prawdach w dziejach społeczeństwa i państwa polskiego doby nowożytnej. Uwagi i postulaty badawcze”), edited by A. Skrzypietz and J. Kurek, Katowice 1998
 • Roots and Silesian historyof the family von Hohenlohe (Korzenie i śląskie dzieje rodu von Hohenlohe), in:  „Contributions to the heraldry and genealogy of Silesian nobility” („Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej”), edited by D. Woźnicki, Tarnowskie Góry 1998
  - (about book - polish)
 • The Hohenzollerns in the history of Poland and Tarnowskie Góry (Hohenzollernowie w historii Polski i Tarnowskich Gór), in:  „Poland and Europe. Cultural and historical community. Jubilee scientific session” („Polska a Europa. Wspólnota kulturowo-dziejowa. Jubileuszowa Sesja naukowa”), Tarnowskie Góry 1996
Top

Popular-scientific:

Top

Popular:

Top

Interviews:

Top

Films:

Top

© All content is copyrighted.
Copying of texts is allowed only for didactic purposes,
provided that the source is quoted
.