Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

english

Publikacje

(wybór)

Naukowe
Popularno-naukowe
Popularne
Wywiady
Filmy
Konsultacje i opinie

Schaffgotschowie. Dzieje wielkiego rodu z Europy Środkowej

Powrót księcia. Wokół portretu Guida Henckel von Donnersmarcka, Tarnowskie Góry 2023

Szlachta-Przemysł-Inwestycje, Katowice 2022

Pałacowe Historie, Katowice 2021

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali - IV wydanie

Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej, t. 1

Waleska von Tiele-Winckler - Tradycje rodzinne

Hoberg, Hohberg, Hochberg. Trzy nazwiska - jeden ród. Drei Nachname - eine Familie

Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Rocznik Muzeum w Gliwicach tom 27

Wrochemowie. Z dziejów górnośląskiej szlachty

Sławni na tarnogórskiej ziemi

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali - III wydanie

Śląska szlachta między Śląskiem a Europą

Gliwice znane i nieznane V

Geschichte Oberschlesiens

Katowickie dziedzictwo

Rocznik Muzeum w Gliwicach tom 24

Rezydencje śląskiej szlachty. Bytom, Piekary Śląskie, Powiat Lubliniecki, Powiat Tarnogórski

Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach

Rezydencje śląskiej szlachty. Powiat Tarnogórski, Powiat Lubliniecki, Piekary Śląskie, Bytom

Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach

Katowice. Środowisko, dzieje, kultura i społeczeństwo

Rocznik Muzeum w Gliwicach tom 23

Encyklopedia Piekar Śląskich

Historia Górnego Śląska

Śląskie zamki i pałace Donnersmarcków. Schlesische Schlösser der Donnersmarcks

Rocznik Muzeum w Gliwicach tom 23

Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską

Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce

Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali - II wydanie

Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa. t. 1

Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji

Die Tiele-Wincklers. Eine oberschlesische Kohl- und Stahlaristokratie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

Bytomski słownik biograficzny

Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu

Herbarz bytomski

Sławni na tarnogórskiej ziemi

Zamki i pałace Donnersmarcków. Schlösser der Donnersmarcks

Herb i barwy Tarnowskich Gór

Herb i barwy Powiatu Tarnogórskiego

Zamki i pałace Donnersmarcków

Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej. Zeszyt 2

Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej

Lekcje z Historii

Perła rodu Ballestremów

Początek strony

naukowe:

 • Schaffgotschowie. Dzieje wielkiego rodu z Europy Środkowej, Katowice 2024
  -
  (info o książce)
 • Pochód gwarków, czyli opowieść o dziejach miasta, w: „Historia krok po kroku. Pochód gwarkowski”, Tarnowskie Góry 2023
 • Guido Henckel von Donnersmarck - kariera i fortuna, w: „Powrót księcia. Wokół portretu Guida Henckel von Donnersmarcka”, Tarnowskie Góry 2023
 • Dworska kariera hrabiego Emanuela Gotarda Schaffgotscha († 1878), w: „Rocznik Jeleniogórski” T. LIV, Jelenia Góra 2022
 • Schaffgotschowie między Austrią i Prusami w dobie wojen o Śląsk (1740–1763), w: „Zaranie Śląskie. Seria druga” nr 8, red. naukowa: prof. Ryszard Kaczmarek, Katowice 2022
 • De La Valette d’Uclaux, w: „Encyklopedia Województwa Śląskiego”, red. naukowa: prof. Ryszard Kaczmarek, tom 9, Katowice 2022
 • Reden czy Clary? Tajemnice portretu ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, w: „Szlachta – Przemysł – Inwestycje. Materiały pokonferencyjne”, pod redakcją Jana Sasora i A. Kuzio-Podruckiego, Katowice 2022
 • Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali, Tarnowskie Góry 2021, wydanie czwarte, zaktualizowane
  - (info o książce)
 • Książęce mariaże i aspiracje Schaffgotschów, w: „Między Legnicą a Jelenią Górą”, pod redakcją Ivo Łaborewicza i Marka Szajdy, Jelenia Góra 2020 (Prace dedykowane Stanisławowi Firsztowi w 40-lecie pracy w muzealnictwie i 65. urodziny)
 • Wybrane rody szlacheckie na ziemi pszczyńskiej, w: „Szkice z ziemi pszczyńskiej”, t. 1, Katowice Tychy 2020
 • Waleska von Winckler i jej „Tradycje Rodzinne” (wstęp), w: Waleska von Tiele-Winckler „Tradycje Rodzinne” Katowice 2019
 • Ostatnia pani cieplickiego pałacu. Zofia hrabina Schaffgotsch, hrabianka von Oppersdorff (1887 - 1973), w: „Rocznik Jeleniogórski” T. L, Jelenia Góra 2018
 • Hoberg, Hohberg, Hochberg. Trzy nazwiska - jeden ród. Drei Nachname - eine Familie, Wałbrzych - Książ 2018
  - (info o książce)
 • Rola Henckel von Donnersmarcków w modernizacji Śląska, w: „Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” Katowice-Zabrze 2017 (seria naukowa: „Kultura Europy Środkowej” T. XX)
 • Tarnogórskie przywileje Henckel von Donnersmarcków, w: „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” T. V, Tarnowskie Góry 2017
 • Rodowód Hrabiowie ze Strachowic, Wielkiej Suchej i Kamieńca, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXVII, Gliwice 2017
 • Rodzina von Welczeck (Welczek), w: „Łabędy. Dzieje miejscowości i parafii”, Gliwice-Łabędy 2017
 • Wrochemowie. Z dziejów górnośląskiej szlachty, Nakło Śląskie 2017
  - (info o książce)
  - o książce na portalu nettg.pl: T. Rzeczycki „Wrochemowie, czyli kto pierwszy zarobił na węglu”
  - T. Rzeczycki „Monografia rodu Wrochemów” w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 90/2018.
 • Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali, Tarnowskie Góry 2017, wydanie trzecie, poszerzone
  - (info o książce)
 • Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur einer europäischen Region, red: J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Oldenburg 2015:
  - „Anhang” - Herzöge (zusammen mit J. Sperka);
  - „Anhang” - Landeshauptleute
 • Rodowód śląskich Ballestremów, w: „Rudzki Rocznik Muzealny” T. XII (2009-2012), Ruda Śląska 2013
 • Rodowód śląskich Ballestremów, w:  „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXIV, Gliwice 2013.
 • Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach, Jelenia Góra - Cieplice 2013
  - (info o książce)
 • Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach, Tarnowskie Góry 2012
  - (info o książce)
 • Właściciele terenów współczesnych Katowic od XIX wieku do 1939 roku, w:  „Katowice. Środowisko, dzieje, kultura i społeczeństwo” Muzeum Historii Katowic, Katowice 2012
 • Śląski koniec arystokracji, w: „Rodzina na Śląsku 1939-1945. Dezintegracja, migracje, codzienność”, pod red. A. Dawid i A. Maziarza, Opole Warszawa 2012
 • Herb Schomberg-Godulla - heraldyczny spadek po Karolu Goduli, w: „Karol Godula. w 160. rocznicę śmierci”, red. merytoryczna M. Lubina, Ruda Śląska 2011
 • Rodowód Wrochemów, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXIII, Gliwice 2011.
 • Encyklopedia Piekar Śląskich, pr. zbiorowa pod red. G. Grzegorka, Piekary Śląskie 2011 - biogramy Henckel von Donnersmarcków (s. 151-154)
  - o książce na stronie Wydawnictwa Prasa i Książka
 • Historia Górnego Śląska, redakcja: J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011:
  - „Aneksy” - Książęta (współautor J. Sperka);
  - „Aneksy”- Starostowie
 • Das Haus Schaffgotsch. Geschichte eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis in die Neuzeit, w: „Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte”, Jg. 59 (2011), Heft 1
 • Sapieha - kuzyn Donnersmarcka. Z dziejów związków szlachty śląskiej i polskiej, w: „Rodzina na Śląsku w XIX i na początku XX wieku”, pod red. A. Dawid i A. Maziarza, Opole 2011
 • Rodowód von Groelingów. Zarys dziejów, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXII, Gliwice 2010.
 • Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską, Tarnowskie Góry 2010
  - (info o książce)
 • Mieroszewscy. Między Śląskiem i Małopolską w: „Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia”, p. red. W. Zawitkowskiej, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010
  - (info o książce)
 • Spotkania Tiele-Wincklerów z Polakami, w: „Wkład ewangelików w obronę polskości w Katowicach i na Górnym Śląsku w latach 1919-1939”, p. red. J. Szturca, Katowice 2009
  - promocja książki w katowickim oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
 • Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie, Tarnowskie Góry 2009
  - (info o książce)
 • Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali, Tarnowskie Góry 2009, wydanie drugie, poszerzone (wstęp: prof. dr hab. St. S. Nicieja)
  - (info o książce)
 • Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa. t. 1, pr. zbiorowa, red. Zbigniew Kapała, Muzeum w Chorzowie 2007 - biogram Karola Łazarza Henckel von Donnersmarcka (s. 142-143)
 • Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji, Bytom 2007
  - (info o książce)
  - recenzja w:
 • Die Tiele-Wincklers. Eine oberschlesische Kohl- und Stahlaristokratie, Tarnowskie Góry – Kiel 2007 (Vorrede: prof. dr hab. St. S. Nicieja)
  - (info o książce)
 • Rodzina von Tiele-Winckler - zarys dziejów, w: „Matka Ewa z Miechowic”, p. red. J. Szturca, Katowice 2006
 • Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali, Bytom 2006 (wstęp: prof. dr hab. St. S. Nicieja)
  - (info o książce)
 • Rodzina von Tiele-Winckler - zarys dziejów, w: „Ziemia Śląska”, t. 6, Katowice 2005
 • Bytomski Słownik Biograficzny, pr. zbiorowa pod red. J. Drabiny, Bytom 2004 - biogramy Henckel von Donnersmarcków (s. 75-88) i Hohenzollernów (s. 91-96)
  - o książce na stronie Towarzystwa Miłośników Bytomia
 • Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom 2003
  - (info o książce)
  - o książce napisano w:
 • Herbarz Bytomski, Bytom 2003 (współautorzy: P. Nadolski, D. Woźnicki)
  - (info o książce)
 • Herb i barwy Powiatu Tarnogórskiego, Tarnowskie Góry 2002 (współautor: D. Woźnicki)
  - (info o książce)
 • Herb i barwy Tarnowskich Gór, Tarnowskie Góry 2002 (współautor: D. Woźnicki; przedmowa: prof. St. K. Kuczyński)
  - (info o książce)
 • Wincklerowie. Ich dzieje i fortuna, w: „Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich”, p. red. nauk. prof. A. Barciaka, Katowice 2002
 • Herbarz Radzionkowa, w: „Dzieje Radzionkowa”, Radzionków 2002 (współautor: D. Woźnicki)
 • Rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe, w: „Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku”, p. red. L. Kajzera, Katowice 2001
 • Udział rzemiosła w gospodarce Tarnowskich Gór w pierwszej poł. XVIII w., w: „Historia Tarnowskich Gór oraz górnictwa tarnogórskiego. Materiały sesji historycznej”, Tarnowskie Góry 2001
 • Godła Bibieli, Brynicy, Żyglina i Żyglinka, sołectw-dzielnic miasta Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry-Miasteczko Śląskie 2000 (współautor: D. Woźnicki)
 • Spiskie początki śląskich Donnersmarcków; w: „Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej”, cz. II, p. red. D. Woźnickiego, Tarnowskie Góry 1999
  - (info o książce)
 • Donnersmarckowie a stereotypy górnośląskich magnatów przemysłowych, w: „O mitach i prawdach w dziejach społeczeństwa i państwa polskiego doby nowożytnej. Uwagi i postulaty badawcze”, p. red. A. Skrzypietz i J. Kurka, Katowice 1998
 • Korzenie i śląskie dzieje rodu von Hohenlohe, w: „Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej”, p. red. D. Woźnickiego, Tarnowskie Góry 1998
  - (info o książce)
 • Hohenzollernowie w historii Polski i Tarnowskich Gór, w: „Polska a Europa. Wspólnota kulturowo-dziejowa. Jubileuszowa Sesja naukowa”, Tarnowskie Góry 1996
Początek strony

popularno-naukowe:

 • Miliony Donnersmarcków, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 124/2023
 • Historia Pałacu Siemianowickiego, w: „Pałacowe Historie” (opracowanie i redakcja: Sara Nowicka, Zbigniew Kadłubek), Katowice 2021
 • Przodkowie Donnersmarcków. Polscy królowie - ostatni Piast i pierwszy Litwin, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 110/2021
 • Święta z różami (o św. Elżbiecie Wegierskiej, zwanej też Elżbietą z Turyngii), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 108/2021
 • Katowicka szlachta i arystokracja:
  • Turzonowie, w: „Kronika Katowicka” nr 53/czerwiec 2019
  • Salomonowie, w: „Kronika Katowicka” nr 54/wrzesień 2019
  • Promnitzowie, w: „Kronika Katowicka” nr 55/grudzień 2019
  • Mieroszewscy, w: „Kronika Katowicka” nr 56/czerwiec 2020
  • Anhaltowie, w: „Kronika Katowicka” nr 57/wrzesień 2020
  • Garnierowie, w: „Kronika Katowicka” nr 59/lipiec 2021
  • Mikuschowie, w: „Kronika Katowicka” nr 60/wrzesień 2021
  • Hohenlohe, w: „Kronika Katowicka” nr 61/grudzień 2021
 • 600-lecie nadania herbu - Wielki jubileusz rodu Henckel von Donnersmarck, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 98/2019.
 • Ballestremowie, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 98/2019.
 • Hrabiowie i książęta - potomkowie kopciuszka (Wizyta arystokratów w Nakle Śląskim), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 95/2018
 • Sławni na Tarnogórskiej Ziemi, Tarnowskie Góry 2017 (wydanie drugie, poszerzone; współautor D. Woźnicki)
  -
  (info o książce)
 • „Kronika Miasteczka Śląskiego”:
  • Hrabiowie z Karłuszowca, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” nr 17/2017
  • Hrabia jak książę - Leon Ferdynand Graf Henckel von Donnersmarck, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” nr 15/2015
  • Hrabina Promnitz w Żyglinku, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” nr 14/2014
  • Związki Sapiehów z Donnersmarckami z Bibielą w tle, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” nr 13/2013
  • Papieski Order, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” 8/2008
  • Feudalne ostatki, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” 7/2007
  • Hrabia wygnaniec, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” 04/2004
  • Książę Sapieha w Bibieli, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” 05/2004
  • Jerzy VII Fryderyk Henckel von Donnersmarck, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” 05/2004
  • Donnersmarckowie a Miasteczko, w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” 03/2002
  • Margrabia założyciel (o Jerzym Fryderyku von Hohenzollern), w: „Kronika Miasteczka Śląskiego” nr 1/2000
 • Tarnogórzanin szlachcicem:
  • cz I. Tarnowscy, czy von Tarnowitz, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 84/2017.
  • cz II. Burmistrz szlachcicem (Rodzina Kracker von Schwarzenfeldt), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry”nr 85/2017.
 • Szlachecki weekend w pałacu w Nakle Śląskim. Śląska szlachta między Śląskiem a Europą, Nakło Śląskie 2016 - Informator o projekcie realizowanym w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
  - opracowanie merytoryczne i kurator projektu: A. Kuzio-Podrucki,
  - autorzy tekstów: R. Głuszek, A. Kuzio-Podrucki, S. Zając
  - (info o albumie)
 • Zespół pałacowo-parkowy w Brynku, Zespół zamkowy w Starych Tarnowicach, Zespół pałacowo-parkowy w Tworogu, w: „Gliwice znane i nieznane V. Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego”, Gliwice 2015
  - o publikacji na stronie Muzeum w Gliwicach
 • Katowicka szlachta i arystokracja, w: „Katowickie dziedzictwo” Katowice 2014
  - (info o książce)
  - 24 stycznia 2015 - rozmowa o książce na antenie Polskiego Radia Katowice
 • Rezydencje śląskiej szlachty. Bytom, Piekary Śląskie, Powiat Lubliniecki, Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry 2013 (wyd. drugie, poszerzone; współautor: M. Ogiński; przedmowa: red. J. Myśliwski - tygodnik „Gwarek”)
  - (info o książce)
 • Panowie Brynka. Rosenthalowie, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry”część I - nr 60/2013; część II - nr 61/2013.
 • Panie ze świerklanieckiego zamku:
  • Księżna Lily z polskimi korzeniami, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 60/2013.
  • Księżna Anna, kuzynka monarchów, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” część I - nr 61/2013; część II - nr 62/2013.
  • Księżna Katia, dama z Petersburga, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 63/2013.
  • Markiza Blanka, z Portugalii?, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 69/2014.
 • Zmarł ostatni wnuk księcia Guido, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 60/2013
 • Rezydencje śląskiej szlachty. Powiat Tarnogórski, Powiat Lubliniecki, Piekary Śląskie, Bytom, Tarnowskie Góry 2012 (współautor: M. Ogiński; przedmowa: red. J. Myśliwski - tygodnik „Gwarek”)
  - (info o książce)
 • Jagielloński Brandenburczyk, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 59/2012.
 • Tajemnice herbów z książęcego sarkofagu, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 56/2012.
 • Śląskie zamki i pałace Donnersmarcków. Schlesische Schlösser der Donnersmarcks, Radzionków 2011 (współautor: J. A. Krawczyk)
  - (info o książce)
 • Z historii Henckel von Donnersmarcków:
  • Polska Biblia Donnersmarcków, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 54/2012.
  • Henckel u polskiego króla, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 48/2011.
  • Karol Józef (1928-2008) (o hr. Karolu Józefie Henckel von Donnersmarck), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 31-32/2008.
  • Generalskie Szlify Hencklów, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 28/2008.
  • Maria Adelajda (1924-2007) (o Marii Adelajdzie Henckel von Donnersmarck, de domo von Luxemburg), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 24/2007.
  • Florian i Oskar (o Florianie Henckel von Donnersmarck), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 23/2006.
  • Donnersmarckowie innym, nie tylko sobie, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry (Powiat Tarnogórski)”, marzec 2001.
 • Opolanie znani i nieznani. Czasy nowożytne, pr. zbiorowa pod redakcja Antoniego Maziarza, Opole 2010:
  - biogram pt. Jerzy von Ansbach Hohenzollern (1484 - 1543) i jego droga do przejęcia księstwa opolskiego; (współautor: A. Maziarz)
  - biogram pt. Karol Józef Erdmann hrabia Henckel von Donnersmarck (1688 - 1760), wolny pan stanowy Bytomia, nadprezydent Zwierzchniego Urzędu Rządzącego w Opolu.
 • Piastowie, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 47/2010.
 • Z dziejów katowickich Tiele-Wincklerów:
  • Panna von Winckler, w: „Kronika Katowicka” nr 27/grudzień 2012
  • Katowickim ewangelikom, w: „Kronika Katowicka” nr 25/czerwiec 2012
  • Kalide, szwagier Wincklera, w: „Kronika Katowicka” nr 24/kwiecień 2012
  • Z Kurlandii na Śląsk, w: „Kronika Katowicka” nr 23/grudzień 2011
  • Bończyk chwali Wincklera, w: „Kronika Katowicka” nr 22/wrzesień 2011
  • Baron von Tiele - nie - Winckler, w: „Kronika Katowicka” nr 21/czerwiec 2011
  • „Tymczasowy” wyjazd, w: „Kronika Katowicka” nr 20/kwiecień 2011
  • Fortuna do podziału, w: „Kronika Katowicka” nr 19/grudzień 2010
  • Książęce mariaże, w: „Kronika Katowicka” nr 18/wrzesień 2010
  • Baron pomaga kolejarzom, w: „Kronika Katowicka” nr 17/czerwiec 2010
  • Gospodarny baron, w: „Kronika Katowicka” nr 16/kwiecień 2010
  • Baron z Rothenmoor, w: „Kronika Katowicka” nr 14/wrzesień 2009
  • Pałace Tiele-Wincklerów, w: „Kronika Katowicka” nr 13/czerwiec 2009
  • Panie Wincklerowe, w: „Kronika Katowicka” nr 12/kwiecień 2009
  • Córki Tiele-Wincklera, w: „Kronika Katowicka” nr 7/2007
 • Saga rodu Mieroszewskich:
  • cz. I. Polskie korzenie w: „Kronika Katowicka” nr 14/wrzesień 2009.
  • cz. II. Droga do Mysłowic w: „Kronika Katowicka” nr 15/grudzień 2009.
  • cz. III. Przy polskim królu w: „Kronika Katowicka” nr 16/kwiecień 2010.
  • cz. IV. Poddany księcia-biskupa w: „Kronika Katowicka” nr 17/czerwiec 2010.
  • cz. V. Między Śląskiem a Małopolską w: „Kronika Katowicka” nr 18/wrzesień 2010.
  • cz. VI. Pierwszy ordynat w: „Kronika Katowicka” nr 19/grudzień 2010.
  • cz. VII. Katowickie dziedzictwo w: „Kronika Katowicka” nr 20/kwiecień 2011.
  • cz. VIII. Ordynat - generał w: „Kronika Katowicka” nr 21/czerwiec 2011.
  • cz. IX. Zrujnować Ogrodzieniec! w: „Kronika Katowicka” nr 22/wrzesień 2011.
  • cz. X. Patriota i inwestor w: „Kronika Katowicka” nr 23/grudzień 2011.
  • cz. XI. Ordynat utracjusz w: „Kronika Katowicka” nr 24/kwiecień 2012.
  • cz. XII. Sprzedaż ordynacji w: „Kronika Katowicka” nr 25/czerwiec 2012.
  • cz. XIII. Kuzynowie z Będzina i Gzichowa w: „Kronika Katowicka” nr 26/wrzesień 2012.
  • cz. XIV. Wyprowadzka z Siemianowic w: „Kronika Katowicka” nr 27/grudzień 2012.
 • Sławni na Tarnogórskiej Ziemi (współautor: D. Woźnicki):
  • cz. XXVII. William Wilkinson (1743-1808) w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 37/2009.
  • cz. XXVIII. Stanisław Wojciechowski (1869-1953) w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 38/2009.
  • cz. XXIX. August Hlond (1881-1948) w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 39/2009.
  • cz. XXX. Aleksander von Humboldt (1769-1859) w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 55/2012.
 • Górnośląska szlachta – Wrochemowie:
  • cz. I. Rycerskie początki w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 38/2009.
  • cz. II. Panowie Wielowsi w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 39/2009.
  • cz. III. Przeprowadzka do Czerwięcic w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 40/2009.
  • cz. IV. Starosta Wrochem w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 41/2010.
  • cz. V. Panowie Brzeźnicy w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 42/2010.
  • cz. VI. Przeprowadzka do Berlina w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 43/2010.
  • cz. VII. Między magnatami w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 44/2010.
  • cz. VIII. Na frontach Europy w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 45/2010.
  • cz. IX. Z Kopienic do armii w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 46/2010.
  • cz. X. Starosta żołnierzem w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 47/2010.
  • cz. XI. Urzędnicze kariery w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 48/2011.
  • cz. XII. Generalskie szlify w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 49/2011.
  • cz. XIII. Panowie Czerwięcic i Dolędzina w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 50/2011.
  • cz. XIV. Ziemia czy armia? w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 52/2011.
  • cz. XV. Kronikarze rodu w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 53/2011.
 • Mariaże Schaffgotschów, w: „Gazeta Grodkowska” nr 11(85) grudzień 2009 r.
 • Książęca inwestycja (480 lat ordunku gornego), w: „Gwarek” nr 37 z 9.09.2008 r.
 • Szlachecka nobilitacja górniczych młotków:
  • cz. I. w: „Kronika Katowicka” nr 8/marzec 2008.
  • cz. II. w: „Kronika Katowicka” nr 10/wrzesień 2008.
  • cz. III. w: „Kronika Katowicka” nr 11/grudzień 2008.
 • Groelingowie:
  • cz. I. Generalskie początki w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 29/2008.
  • cz. II. Synowie generała von Groelinga w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 30/2008.
  • cz. III. Panowie Szałszy w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 31-32/2008.
  • cz. IV. Ostatni spadkobiercy w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 34-35/2008.
 • Tytuły i majątki Posadowskich, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 28/2008.
 • Mariaże Schaffgotschów, w: „Kronika Bytomska” nr 8/2007
 • Spadkobiercy śląskich Piastów, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 16/2005.
 • Dobry czy zły margrabia (o Jerzym von Ansbach), w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 15/2004.
 • Tarnogórski ślad Ballestremów, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 13/2004.
 • Zamki i pałace Donnersmarcków. Schlösser der Donnersmarcks, Radzionków 2003 (współautor: J. A. Krawczyk)
  - (info o książce)
 • Sławni na Tarnogórskiej Ziemi, Tarnowskie Góry 2003 (współautor D. Woźnicki, przedmowa: prof. dr hab. St. S. Nicieja)
  - (info o książce)
 • Z różnych stron Europy, w: „Śląsk” nr 5(79)/2002
 • Śląscy magnaci (o rodzie Strachwitzów), w: „Śląsk” nr 4(78)/2002
 • Szlachecka nobilitacja górniczych młotków, w: „Kronika Chorzowska” nr 3/2002
 • Zamki i pałace Donnersmarcków, Tarnowskie Góry 2001 (współautor: J. A. Krawczyk)
  - (info o książce)
  - o książce napisano w:
  • S. Rosenbaum, Die Schlösser der Henckels von Donnersmarcks, w: „Unser Oberschlesien” nr 20/2001
 • Z ziemi włoskiej (Panowie Pławniowic - Ballestrem), w: „Kronika Powiatu Gliwickiego”, nr 1/2001
 • Piast i Hohenzollern – założyciele miasta Gwarków, w: „Montes Tarnovicensis. Tarnowskie Góry” nr 5/2001.
 • Europejskie korzenie śląskiej szlachty, w: „Śląsk” nr 1(63)/2001
 • Sława rodu von Hohenlohe, w: „Śląsk” nr 5(43)/1999
 • Pałace Donnersmarcków, w: „Śląsk” nr 4(18)/1997
 • Hohenzollernowie na Śląsku, w: „Śląsk” nr 1(15)/1997
Początek strony

popularne:

Początek strony

wywiady:

Początek strony

Filmy:

Początek strony

Konsultacje i opinie:

 • Filip Mountbatten - prawdziwe nazwisko i śląscy kuzynowie księcia Edynburga
  - autorka: Jadwiga Jenczelewska; w:
  „Dziennik Zachodni” nr 88 z dn. 16 IV 2021 r.
 • publikacja popularna dla dzieci: Był sobie pałac (o dziejach pałacu Mały Wersal w Świerklańcu), Tarnowskie Góry 2020;
  - autorzy: Marek Panuś (tekst), Krzysztof Stręcioch (ilustracje); wydawca: Muzeum w Tarnowskich Górach
 • opinia Stworzenie listy pałaców, nie kończy dzieła, ale je zaczyna - dot. tzw. Szlaku magnatów przemysłowych;
  w: „Dziennik Zachodni” nr 239 z dn. 13 X 2017 r.
 • seria: Dzieje rodów magnackich Górnego Śląska i Zagłębia;
  - autorka: Jadwiga Jenczelewska
  • Schaffgotsch, arystokrata bliski Piastom, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, maj 2014 nr 5/2014
  • Donnersmarckowie. Śląski ród ze Spiskiego Czwartku, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, czerwiec 2014 nr 6/2014
  • Tiele-Wincklerowie, potężny śląski ród arystokratyczny - z Miechowic, Katowic, Mysłowic i Mosznej, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, lipiec-sierpień 2014 nr 7-8/2014
  • Saga śląskich przemysłowców Ballestremów, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, wrzesień 2014 nr 9/2014
  • Hochbergowie. 4. fortuna w Europie, piękne kobiety i skandale jak w Hollywood, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, październik 2014 nr 10/2014
  • Mieroszewscy. Arystokraci zbyt śląscy dla Polaków i zbyt polscy - dla Ślązaków, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, listopad 2014 nr 11/2014
  • Hohenlohe. Niezwykła europejska dynastia z bajeczną śląska fortuną, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, grudzień 2014 nr 12/2014
  • Garnierowie. Arystokraci z Turawy i Lublińca. Znani w Europie z produkcji fajek, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, styczeń 2015 nr 1/2015
  • Promnitzowie. Nie tylko z myśliwskiego pałacyku, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, luty 2015 nr 2/2015
  • Gaszynowie. Tajemnicza hrabina Gizela von Gaschin i jej złota kaczka w Toszku, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, marzec 2015 nr 3/2015
  • Łubieńscy. Hrabia Henryk zbudował pierwsze cukrownie i Hutę Bankową, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, kwiecień 2015 nr 4/2015
  • Renardowie. Ród z królewską córką. Przestał istnieć po dwóch tragediach, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, maj 2015 nr 5/2015
  • Strachwitzowie. Ród nie tylko z Kamienia Śląskiego. Mecenasi kultu świętego Jacka, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, czerwiec 2015 nr 6/2015
  • Anhaltowie. To ród, z którego pochodzi sama imperatorowa Katarzyna II Wielka, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, lipiec-sierpień 2015 nr 7-8/2015
  • Baildonowie. John rozpoczął udany „desant” tej rodziny na śląską ziemię i hutnictwo, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, wrzesień 2015 nr 9/2015
  • Humboldtowie. Aleksander i Wilhelm trafili na Śląsk już znani i z osiągnięcami życia, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, październik 2015 nr 10/2015
  • Kramstowie. Zwani „śląskimi Rockefellerami”, na Śląsku posiadali swoje gwarectwo, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, listopad 2015 nr 11/2015
  • Na tropie śląskich skarbów. O jednych zapomnielismy, inne przepadły bez wieści, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, grudzień 2015 nr 12/2015
  • Duńsko-niemiecki ród von Moltke miał też swoje dobra i ulicę w katowickim Załężu, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, styczeń 2016 nr 1/2016
  • Oppersdorffowie. Śląski ród ratował króla Jana Kazimierza przed szwedzkim potopem, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, luty 2016 nr 2/2016
  • Ród Prażma. Najsłynniejszy śląski zbójnik Ondraszek stracił życie z ich podszeptu, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, marzec 2016 nr 3/2016
  • Po rodzinie Giesche pozostały perły śląskiej archiktektury - Giszowiec i Nikiszowiec - oraz ekskluzywna porcelana, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, kwiecień 2016 nr 4/2016
  • Umarła klasa. Zakończenie II wojny światowej stało się kresem arystokracji na Śląsku, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, maj 2016 nr 5/2016
  • Zapomniani Wrochemowie to śląska szlachta związana z Tarnowicami Wielowsią, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, czerwiec 2016 nr 6/2016
  • Święte, intrygantki, matrony i kurtyzany. Śląskie arystokratki, słynne i zapominanie, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, lipiec-sierpień 2016 nr 7-8/2016
  • Eichendorffowie. Z tego rodu pochodził Józef, wielki śląski poeta czasów romantyzmu, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, wrzesień 2016 nr 9/2016
  • Turzonowie. Patroni Wita Stwosza. Kupili Pszczynę, by nie płacić w Cieszynie cła, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, październik 2016 nr 10/2016
  • Śląskie perełki, których już nie ma. Przepadł nie tylko Mały Wersal w Świerklańcu, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, listopad 2016 nr 11/2016
  • Groelingowie. Śląska szlachta z Szałszy, Rudzińca i Pniowa, ale i z kroplą chińskiej krwi, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, grudzień 2016 nr 12/2016
  • Górnośląskie zamki i pałace, perełki architektury, ocalały dzięki uporowi ludzi z pasją, w: „Nasza Historia - Dziennik Zachodni”, styczeń 2017 nr 1/2017
 • seria: Dziedzictwo śląskich potentatów;
  - autorzy: Joanna Oczko, Beata i Paweł Pomykalscy
  - wydawca: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • Górnośląscy potentaci - dziedzictwo Henckel von Donnersmarcków, Gliwice-Opole 2013,
   - przedmowa: hrabia Petrus Henckel von Donnersmarck
  • Śląscy potentaci - dziedzictwo Schaffgotschów, Gliwice-Opole 2014,
   - przedmowa: hrabia Hans Ulryk Schaffgotsch
Początek strony

© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie tekstów dozwolone tylko do celów
dydaktycznych, z podaniem źródła
.