Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Podsumowanie / Zusammenfassung
Spis treści / Inhaltsverzeichnis
see also / Sehe auch / zobacz także

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

autor: Arkadiusz Kuzio-Podrucki

miejsce i data wydania: Tarnowskie Góry 2021

wydanie czwarte, zaktualizowane

wydawca: Oficyna Monos - Tarnowskie Góry

Zusammenfassung: ks. Mirosław Czyż

Podsumowanie

(fragment)

Zaledwie 200 lat temu rozpoczęła się wielka historia rodziny von Tiele-Winckler. Pierwsi znani przedstawiciele rodziny – Franciszek Winkler, nauczyciel z Nowego Gierałtowa na Dolnym Śląsku, jak również Jan Chrystian Tiele z Kurlandii, nie marzyli nawet, że ich potomkowie w ciągu zaledwie jednego stulecia dostąpią zaszczytów, zdobędą sławę, wypracują fortunę porównywalną z majątkami najznamienitszych rodów europejskich arystokracji.

Top / początek strony

 

Spis treści

Od autora

I. Wincklerowie
Edukacja i kariera Franciszka
Domesowie
Aresin
Kalide
Udany mariaż
Nowe nabytki – Mysłowice...
... i Katowice
Dla robotników
Nobilitacja i zaszczyty
Przywileje
Maria i Waleska
Bończyk o Wincklerach

II. Tiele-Wincklerowie
Tiele z Kurlandii
Przenosiny Tiele do Prus
Podporucznik von Tiele
Zaręczyny
Ślub i nowe nazwisko
Nowy pałac
Nowe nabytki
Pałac w Berlinie
Dla katolików
Rzeźby Kalidego
Dla Katowic
Dla katowickich ewangelików
Spór z proboszczem
Przemysł
"zwiąsek knapszaftowy pana de Tiele-Wincklera"
Katowicka spółka
Ziemski magnat
Fundacja rodzinna
Rodzina
Hrabianka Róża
Córki Huberta

III. Linia z Mosznej
Śląski miliony
Ochrona środowiska
Pruski hrabia, a może książę?
Nowy pałac w Mosznej
Kopalnia "Miechowice"
Katowicki witraż
Śląski Automobil-Klub
Spotkania z cesarzem
Pruscy baronowie
Wyprowadzka z Miechowic
Sojusz z Polakami
W II Rzeczypospolitej
Rodzina Franciszka Huberta
Hrabia Klaus Hubert
Trzy żony
Spadkobierca
Siostry Klausa-Huberta

IV. Baronowie Walter i Günter
Pan na Blücher
Córki Waltera
Baron Günter

V. Linia z Rothenmoor
Hans-Werner i ewangelicy
Rodzina Hansa-Wernera "Młodszego"
Z Meklemburgii na Śląsk

VI. Matka Ewa
Dzieciństwo i młodość
Ostoja pokoju
Diakonisa
Order Wilhelma
Na świecie
Kościół dla ewangelików
Poezja
Domek Matki Ewy
Ostoja pokoju bez Matki Ewy

VII. Linia z Lebbin
Na cesarskim dworze
Dzieciństwo i edukacja Rabana
Rodzina Rabana
Wyprawa do Afryki
Wojna

VIII. Baronowie von Tiele
Baronówny von Tiele
Baron Helmut

IX. Po wojnie
Śląskie pałace i kopalnie
Tiele-Winckler poza Śląskiem
Hrabina von Tiele-Bally i Paneuropejczycy
Książęcy mariaż
Hubert i Klaus Piotr
Dzieci i wnuki barona Klausa Piotra
Baron Raab-Hubertus
Raban i Hubertus
Powrót do korzeni
Ostatni baron von Tiele
Ostoja pokoju
Związek rodowy
Podróż na Górny Śląsk
Pożegnania i powroty

Podsumowanie

Zusammenfassung

Aneksy
Tablice genealogiczne
Rodowody

Bibliografia

Top / początek strony

see also: / Sehe auch: / zobacz także:

first polish edition
erste polnische Ausgabe
pierwsze polskie wydanie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

second polish edition
zweite polnische Ausgabe
drugie polskie wydanie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

Third polish edition
dritte polnische Ausgabe
trzecie polskie wydanie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

Fourth polish edition
Virte polnische Ausgabe
czwarte polskie wydanie

Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali

german edition
deutsche Ausgabe
niemieckie wydanie

Die Tiele-Wincklers. Eine oberschlesische Kohl- und Stahlaristokratie

Top / początek strony